* * * W tym roku obchodzimy 70-tą rocznice istnienia. Zapraszamy wszystkich absolwentów do udziału w uroczystości !!! * * *


Szanowni nauczyciele i uczniowie


Dziękuję wszystkim za oddanie swojego głosu w Budżecie Obywatelskim na nasz wniosek dot. modernizacji dużej sali gimnastycznej. Wśród dużych projektów uzyskaliśmy najwyższą lokatę, a tym samym w wakacje rozpoczniemy remont sali.
Ciesząc się z tego sukcesu razem z uczniami ogłosiłam jutrzejszy dzień tj. 18.10.2016 r dniem wolnym dla uczniów od sprawdzianów i klasówek.


Nauczycieli zapraszam na wspólne świętowanie sukcesu w dniu jutrzejszym na dużej przerwie , w pokoju nauczycielskim.

Pozdrawiam
Małgorzata BreslerWyjezd integracyjny do „Pałacu pod Bocianim Gniazdem” w Runowie


19 września w ramach poznania się, uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do „Pałacu pod Bocianim Gniazdem” w Runowie.


Ruszyła rekrutacja do projektu p.n.„Mobilność zawodowa szansą na rynku pracy – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSGŻiA w Lęborku.”


Uczniowie klas trzecich są zaproszeni do udziału w zagranicznych stażach zawodowych. Szczegółowe informacje w dziale"PO WER"


Salon Maturzysty 2016


W dniu 29 września uczniowie klas czwartych wzięli udział w Gdańskim Salonie Maturzysty Perspektywy. Jak co roku tegoroczni maturzyści mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych z Polski i z zagranicy.


GŁOSUJ NA PROJEKT DUŻY NR 6


Wystartował Lęborski Budżet Obywatelski 2017, do którego zgłoszony został projekt przygotowany przez p. Marka Bibliwa i in. nauczycieli wychowania fizycznego ZSGŻiA.
Zapraszamy zatem do głosowania na PROJEKT DUŻY NR 6 pn. „Kapitalny remont, modernizacja i doposażenie dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, na potrzeby młodzieży szkolnej, mieszkańców miasta oraz miejskich klubów i stowarzyszeń sportowych”.


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]


Nasi partnerzy