* * * 10 lipca 2015r. - Spotkanie wychowawców klas pierwszych !!! * * *


Targi książki w ZSGZIA - w dniach 2-4 września 2015.


UWAGA!
NASZA SZKOŁA ORGANIZUJE JAK CO ROKU TARGI UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW.
Prosimy przynosić do biblioteki podręczniki opisane na karteczkach samoprzylepnych (imię i nazwisko, klasa, tytuł książki i jej cena)...


Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2015


Zamieszczamy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w ZSGZiA.


Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w:...


Zakończenie roku szkolnego 2014/2015


Skocz do galerii zdjęć…
Szkolny Konkurs Plastyczny z Języka Niemieckiego „Deutsche Erfindungen” - 19.06.2015r.


Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej na temat “Deutsche Erfindungen” w formie plakatu, dowolną techniką. Ocenie podlegał pomysł, estetyka oraz technika wykonania prac. Opiekun A.Jereczek
W konkursie wzięło ...


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]